УТВЪРДИЛ:
Венцислав Удев:
/ Изпълнителен секретар на БТС/

РЕКЛАМНА ТАРИФА

/Цените са в лева без ДДС/

Реклама на цяла страница във вестник „Ехо" – цена 500 лв.

Цена на двете страници на фолиото във вестника:
1000 лв. + безплатна позиция на първа страница с лого на рекламодателя
Позиция до главата на вестника
20 лв. на кв.см.

Малка обява до 200 знака - 40 лв.

Платена рекламна статия
/PR-материал, интервю и пр.
/на вътрешна страница до 3600 знака - 300 лв.

Отстъпки за брой публикации:
3 бр. – 15 %,
6 бр. – 18 %,
12 бр. – 20 %

Пакетна цена за реклама на последна корица на книжката „100 национални туристически обекта" – 6000 лв. за първи тираж от 20 000 броя; за втори тираж от още 20 000 броя - цена 3000 лева и за всеки следващ тираж – цена 2000 лева.
Реклама на вътрешна страница на последната корица на книжката „100 национални туристически обекта" – 1000 лева.
Реклама на вътрешна страница на тялото на книжката „100 национални туристически обекта" – цена 500 лв.
Уточнение: При дългосрочно рекламиране предлагаме бонус с рекламно каре на страниците на вестник „Ехо".


На интернет страницата на Българския туристически съюз - http://www.btsbg.org/
Рекламна позиция 1 : размери 563х80 – цена 40 лв. за един месец публикуване в сайта
Рекламна позиция 2: размери 900х312 – цена 40 лв. за един месец публикуване в сайта
Банер позиция 3: размери 3600х90 – цена 40 лв. за един месец публикуване в сайта
Рекламна позиция 4: размери 600х900 – цена 20 лв. за един месец публикуване в сайта
Рекламна позиция 5 и 6: размери 250х250 – цена 20 лв. за един месец публикуване в сайта
На интернет страницата на 100-те национални туристически обекта - 100 nto.org
Рекламна позиция 1 до главата: цена 50 лв. за един месец публикуване в сайта
Рекламна позиция 2: цена 30 лв. за един месец публикуване в сайта

Такса за графично оформление:
Когато рекламният материал се изработва в редакцията на вестник „Ехо" се заплаща такса в размер на 10 % от стойността на всяко отделно рекламно каре.
Готовите рекламни материали трябва да бъдат предоставени: на CD /файл/ - Corel Draw, Page Maker, формати EPS,TIFF с разпечатка. Използваните шрифтове да са конвертирани в криви или да се съдържат в EPS файла.
Уточнение: За клиенти, проявяващи дългосрочен интерес към рекламиране в книжката на 100-те национални туристически обекта, както и на интернет страниците на БТС, се изготвя индивидуална оферта. В нея се предлагат преференциални цени, които се фиксират в договора, сключен между БТС и рекламодателя. Като бонус към тази оферта рекламодателят получава и публикуване на рекламно каре във вестник „Ехо".

ЗА КОНТАКТИ:
София 1040, бул."В.Левски" № 75, 5 eтаж
Телефони: 02/987 3409 ; 02/9300690; 02/9300680
Електронни адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.