Начало Учебно спортна дейност
КУРС „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ – ЛЕТЕН ПРОФИЛ" 22-31 юли 2016
Н А Р Е Д Б А за провеждане на похода „ Ком – Емине за три дни" - 2016

Наредба за Национален поход Е-8 Рила – Родопи -16.07-30.07.2016 г.

Правила за провеждане на националния туристически поход „Ком-Емине-2016"

Правила за провеждане на XXІ-я национален колопоход "Не на наркотиците" - 2016

П Р А В И Л А за провеждане на XIV национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз "Кристален еделвайс"

Правила за провеждане на традиционен поход, посветен на 8-ми март „От тука започва България"- 16- 17 април 2016 година – гр. Шумен

Наредба за провеждане на осемнадесетият национален туристически поход "Черноморски бряг - 2016"

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА" ПЛЕВЕН - КАРЛОВО 13-19 ЮЛИ 2016 Г.

ПЛАН-ГРАФИК за маршрута на Национален туристически поход  „По стъпките на Апостола на свободата" Плевен - Карлово 13-19 юли 2016 г.

Регламент за провеждане на поход „По пътя на Ботевата чета" Козлодуй – Околчица 27 май – 02 юни 2016 г.

Програма за провеждане на поход „По пътя на Ботевата чета" Козлодуй – Околчица 27 май – 02 юни 2016 г.

Заявки за участие в поход „По пътя на Ботевата чета" Козлодуй – Околчица 27 май – 02 юни 2016 г.

НАРЕДБА за организиране и провеждане на XXІХ регионален туристически празник – преглед на водния, пешеходния и колотуризъм – туристически сръчности .

НАРЕДБА ЗА ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ ТУМБА (1880М) 20-21.08.2016

Поход "Цанко Дюстабанов" - 22-24 юли 2016