Начало Работа по проекти Фондация Шварцкопф
Вторник, 19 Август 2014    Печат

Краен срок: 1 СЕПТЕМВРИ 2014г.

Фондация Шварцкопф, в сътрудничество с Германските железници (Deutsche Bahn), предлага стипендии за пътуване на млади хора от 17 до 25 години и възможност за опознаване съседни европейски държави чрез финансиране на пътуването и предоставяне на билет InterRail Global Pass.

Кандидатите сами избират в кои държави да пътуват в рамките на 3 до 6 седмици. Пътуването трябва да има предварително зададена тема за изследване относно съвременното културно или политическо развитие на страната в контекста на европейската интеграция. Темата се обяснява и разработва при кандидатстване, като се посочват и методите, които ще се използват по време на изследването. До три месеца след пътуването стипендиантът предоставя финален доклад по изследваната тема в обем не по-малко от 10 страници.

Категории:

- Младежи и деца

- Култура

- Активно гражданство

Кандидати:

- Млади хора между 17 и 25 години, живеещи в ЕС, ОНД или Турция за не по-малко от 6 месеца в момента на кандидатстване

Грант:

- Стипендия за пътуване на стойност €422

Език на кандидатстване:

- Немски

- Aнглийски

Особености:

- Предварително избиране на цел на пътуването и тема за изследване

- Финален доклад в обем не по-малко от 10 страници