Начало Работа по проекти Министерство на младежта и спорта
Вторник, 19 Август 2014    Печат

Министерство на младежта и спорта
удължава процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2011-2015)
до 19.09.2014г.

Национална програма за младежта (2011-2015)

Пакет от документи за кандидатстване и отчитане на проекти по НПМ (2011-2015) :

Подпрограма 1 - Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове

Подпрограма 2 - Национални младежки инициативи и кампании

Подпрограма 3 - Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативиhttp://www.mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=9wgzoB6F8a8%3d