Начало Новини
Четвъртък, 17 Март 2016    Печат

Никое от твърденията на г-ца Емилия Гатева не отговаря на обективните факти.
Настоящото ново регистрирано единствено легитимно дружество „Амбарица – 1912"няма нищо общо със старото ТД „Амбарица", ръководено от Д. Енкин и Ив. Ненов.Туристическо дружество „Амбарица" е изключено от Сдружение „БТС".То е заличено от Централния регистър на Министерство на правосъдието с окончателно решение от 04.03.2014 г. на Върховният административен съд без право на обжалване.

И за да се предотврати разрухата и разграбването на хижата, ръководството на БТС сключи през 2013г. договор за НАЕМ с фирма „Соло", представлявана от Г-ца Гатева. БТС положи неимоверни усилия за въвеждането й във владението на хижата в качеството й на наемател, включително със съдействието и на полицията. Наемният договор включваше много изгодни за наемателят клаузи, в това число и едногодишен гратисен период и минимални, но все пак наложителни инвестиции, предложени от самата Г-жа Гатева.

В началото на м. април 2014 г. е сключен нов договор за НАЕМ със „Сдружение Планинска школа Амбарица", представлявано също от г-ца Гатева. Съгласно този договор гратисният период е до края на декември 2015 г. Така на г-ца Гатева е дадена възможността от 01.05.2013 г. по стария договор до 31. 12.2015г. по настоящия договор тя да не дължи НАЕМНИ ВНОСКИ.

Г-ца Гатева неколкократно подвежда обществеността: никога и в никакъв документ не става дума за издръжка на който е да е, а за НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ.
През 2013г. УС на БТС сключва с легитимното ТД „Амбарица – 1912" договор за стопанисване и управление на х. Амбарица. Това право му е вменено съгласно чл. 48, ал. 6 от Устава на БТС, приет през м. април 2012 г.
Некоректно е изявлението на г-ца Гатева, че не очаква признания от БТС, за това което е направила.Предвид усилията които положи БТС, за да я въведе в хижата и изгодните условия по двата наемни договора, тя не дължи наемни вноски за 2 г. и 8 месеца. Ако БТС не й беше гласувал пълното си доверие сега тя нямаше да е на хижата.
От страна на БТС обаче, остават висящи няколко въпроса към нея.

1. В БТС не са предоставени отчети за изпълнение на инвестиционна програма по договора от 2013 г. в размер на 15 хил. лв. за периода от април 2013 до април 2014 г., а за договора от 2014 г. в размер на 10 хил. лв.

2. Не са предоставени отчети за хижната дейност, съгласно чл. 20 от двата договора за периода от м. май 2013 към настоящия момент.

3. Съгласно чл. 7 от договора от 2014, г-ца Гатева дължи наемни вноски, посочени в него от 01.01.2016 г. А съгласно чл. 26.2 при закъснение с повече от два месеца са предввидени тежки санкции за неизправната страна.

Искаме да припомним, че х. Амбарица е строена от туристите на гр.Троян за задоволяване на техните потребности за отдих и общуване с природата. И ако се предвиждат приходи в туристическото дружество от наеми, дарения, спонсорства или други източници, съгласно чл. 47 от Устава на БТС, те се ползват за осигуряване дейността, за поддържане и изграждане на материалната база и за развитието на туризма в съответния регион и особено сред подрастващите и учащите се. Това задължение е вменено от Устава на БТС и се изпълнява от туристическите дружества в цялата страна.

Нека приятелите и обществеността подкрепят г-ца Гатева в нейните благородни начинания, но трябва също така да се знае, че освен правата и свободата на действие, които са и дадени, тя има й определени задължения под които е поставила собственоръчно подписа си.

Български туристически съюз
Изпълнителен секратар:
/В.Удев/