Начало Новини
Понеделник, 29 Август 2016    Печат

Томоболата беше изтеглена на 28.08.2016 г. на Черни връх.

На неприсъстващите на тегленото и не получили наградите си участници, ще ги получават в централата на БТС гр.София, от 10 септември 2016г.

Срокът за получаване е:
От 10 септември до 28 октомври 2016г.
След изтичане на обявените дати награди няма да се дават.
Списъците с неполучили наградите са публикувани по-долу и на сайта на 100nto.org.


Невзети награди с носители на марки от движението покорител на 10-те планиски първенци:
1.Деян Жеков- гр. Варна- раница
2.Красимира Маринова-гр. Свищов-раница
3.Атанас Куртенков- гр. Пловдив- раница
4.Евлампия Атанасова- гр.София- раница
5. Лилия Симеонова гр. София-раница
6.Десислава Лазарова гр.София-раница

 

10 П П  - ПЕЧАТИ ТОМБОЛА 2015/2016 г    неполучили награди
 
Пенчо Славов Иванов - гр.Димитровград - раница
Михаил Славов Иванов - гр.Димитровград - термос
Деян Димчев Жеков-гр.Варна - тур. одеяло
Петър Вили Вунов-гр.Хасково - термос
Росен Симеонов Иванов - гр.Хасково - раница
Недялко Митев Сталев-гр.Димитровград - раница
Христо Росенов Иванов-гр.Хасково - термос
Боян Тодоров Стоянов-гр.София - тур. одеяло
Миглена Георгиева Георгиева -гр.София раница
Иван Петков Иванов-гр.София - тур. одеяло
Цветелина Райчова Илчова-гр.София - тур. одеяло
Стефан Страхилов Митов-гр.Перник - раница
Анелия Борисова Стефанова-гр.Перник - тур. одеяло
Гален Вълков Тупев-гр.Лозница - тур. хавлия
Атанас Костадинов Атанасов-гр.Варна - раница
Олег Будьониев Александров-гр.Монтана - термос
Димитър Илиев Златанов-гр.Софиябутилка с филтър
Цветомир Иванов Иванов-гр.Софиятур.хавлия
Красимира Петкова Маринова-гр.Свищов - бутилка с филтър
Радка Иванова Желязкова-гр.София - раница
Габриел Леонел Стрик-гр.София - тур. одеало
Светлин Цветелинов Стоянов-гр.Разград - тур.хавлия
Цветан Стоянов Чакъров-гр.Разград - тур. одеало
Росица Станчева Чакърова-гр.Разград - раница
Струмен Христов Христов-гр.София - бутилка с филтър
Катя Венкова Чанова-гр.Раковски - раница
Веселин Митев Славов-гр.Сливен- бутилка с филтър
Расем Локман Дауд-гр.София - тур. одеало
Кристо Расем Дауд-гр.София - тур. хавлия
Евлампия Георгиева Атанасова-гр.София - тур. хавлия
Атанас Александров Куртенков-гр.Пловдив - тур. одеало
Цветина Миткова Димитрова - гр.Пловдив - раница
Иван Димитров Стоилов-гр.Хасково - бутилка с филтър
Георги Милков Богданов-гр.Сопот - тур. одеало
Петко Йорданов Калев-гр.София - бутилка с филтър
Тодор Иванов Стефанов-гр.Стара Загора - тур. одеало
Мирослав Красимиров Замфиров-гр.София - бутилка с филтър
Виляна Миткова Милушева-гр.Айтос - бутилка с филтър
Виктор Павлинов Михайлов-гр.Варна - раница
Александра Йорданова Маркова-гр.Варна - бутилка с филтър
Иван Ангелов Айнаджийски - гр. Ихтиман - раница
Десислава Стоянова Пириева - гр. Ихтиман - тур. одеало
Неделчо Петков Василев-гр.Добрич - раница
Лилия Илиева Василева-гр.Добрич - тур.одеало
Ивайло Ангелов Мирчев-гр.Асеновград - раница
Христо Проданов Божинов-гр.Асеновград - тур. одеало
Александър Ставрев Ванчев-ТД"Шипка"-гр.Пловдив - тур. одеало
Антоанета Ив.Струменлиева-ТД"Шипка"-гр.Пловдив - раница
Дания М. Делчева-ТД"Шипка"-гр.Пловдив - тур.одеало
Веселка Атанасова Костова-ТД"Шипка"-гр.Пловдив - тур.хавлия
Антон Трендафилов Алексиев-ТД"Шипка"-гр.Пловдивраница
Цветомир Илиев Стоянов-ТД"Еделвайс"-гр.София - тур.одеало
Деница Илиева Стоянова-ТД"Еделвайс"-гр.София - раница
Нели Цветанова Стоянова-ТД"Еделвайс"-гр.София - тур.одеало
Илия Димитров Стоянов-ТД"Еделвайс"-гр.София - раница
Антоний Невенов Терзиев-гр.София - тур.хавлия
Иван Иванов Никодимов - гр. Перник - тур.одеало
Владимир Илиев Илиев-гр.Плевен - тур.хавлия
Иванка Неделчева Илиева - гр.Плевен - раница
Михаела Владимирова Илиева-гр.Плевен - тур.одеало
Веселка Иванова Кирилова - гр. София - раница
Любомир Емилов Киров - гр. София - тур.хавлия
Емил Кирилов Киров - гр. София - тур.одеало
Ивайло Емилов Киров - гр. София - раница
Петър Спасов Бонков  - гр. Разлог ТД"Пирин" - раница
Владимир Георгиев Бонков - гр. Разлог ТД"Пирин" - тур.одеало
Румен Петров Бонков - гр. Разлог ТД"Пирин" - тур.хавлия
Иван Спасов Банчев - гр. Разлог ТД"Пирин" - раница
Яким Петров Бучков - гр. Разлог ТД"Пирин"- тур.хавлия
Мирчо Иванов Власев - гр. Разлог ТД"Пирин" - тур.одеало