Начало Новини
Сряда, 08 Юни 2016    Печат

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Възникнал е проблем с отказване на достъп на слепи хора с кучета водачи до туристическа хижа.


В Закона за интеграция на хората с увреждания в чл. 38, т. 3 изрично е регламентирано правото на свободен достъп на слепите хора с кучета водачи до всички места за обществено ползване, каквито са и туристическите хижи и заслони.
С цел недопускане на дискриминация на хората с увреждания и спазване на Закона за интеграция на хората с увреждания, уведомете всички стопанисващи поверените Ви обекти да осигуряват свободен достъп на слепите хора придружени с кучета водачи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС / П/

/ В.УДЕВ/