Начало Новини
Вторник, 07 Юни 2016    Печат

      Когато на Общото събрание на Сдружение „Български туристически съюз" на 28 май т. г. стана дума за изключването на ТД „Никола Симов" – Търговище аргументите бяха ясни и категорични:

Дружеството, чиито заместник-председател е Елка Колевска, отказва да представя годишни счетоводни отчети в БТС въпреки наличие на съсобственост между БТС и туристическото дружество каквато е хижа „Младост". Не представя информация за дейността си във връзка с категоризацията на дружеството според изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Неколкократно отказва достъп на Инспектората на БТС до документи на дружеството за извършване на проверка, възпрепятствайки го да упражни правомощията си. А заместник-председателката на дружеството Елка Колевска системно и целенасочено от години уронва престижа и доброто име на Сдружение „БТС", изпращайки сигнали против него в различни държавни институции и структури, съдържащи неверни, манипулативни и умишлено злонамерени твърдения, вследствие на което са инициирани многобройни едновременни проверки на БТС в навечерието на 120-годишнината от създаването му: в Министерството на младежта и спорта – за отнемане спортната лицензия на Сдружението; в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси; в Софийска градска прокуратура, НАП, в Агенцията за държавна финансова инспекция и др. Повечето проверки вече са приключени, а резултатите са в полза на Българския туристически съюз. За голямо съжаление, в съюзния живот на БТС този казус с дълга история се превърна в перфектна илюстрация за това как някой системно и целенасочено руши авторитета на една 120-годишна организация.
Това, за което обществеността в Търговище трябва да е информирана е, че представителството на туристическото дружество се осъществява главно от заместник-председателя Е. Колевска и че туристическото дружество практически се ръководи от нейната фирма „Луцифер" ООД. Поради неспазване на задължителното условие да подава данни за организационното състояние на туристическото дружество съгласно Устава, БТС не разполага с точния брой на членовете на дружество „Никола Симов". Прогонените от нея бивши членове продължават да практикуват туризъм, като се самоорганизират в Туристическа група „Куруто" и по този начин поддържат жив туризма в областта. Така туристите от Търговище компенсират липсата на структура на БТС в общественото пространство на града.
Във връзка с отказа на Е.Колевска да подава финансови отчети в БТС и да държи в неведение ръководството и контролния орган на Съюза относно приходи, разходи, задължения и начин на стопанисване на хижа „Младост", Инспекторатът на БТС назначи комплексна проверка на документацията на дружеството. На два пъти през 2013 г. комисия на Инспектората на БТС пътува до Търговище, без да бъде допусната до документите. Своеволие или злонамереност са подбудите за това действие на заместник-председателката на дружеството?! За ръководството на БТС отгворът е ясен и категоричен: с тези си действия Елка Колевска подкопава доверието на членовете на Сдружението в Ръководството на БТС и уронва пресижа му, въвличайки го в скандали и принуждавайки го да влиза в обяснителен режим по несъстоятелните обвинения. Тази масирана атака на Елка Колевска не е борба за справедливост и тържество на истината, а целенасочено и умишлено вредителство с цел унищожаване на организация със 120-годишна история, а това БТС няма да допусне.
     И в интернет пространството Елка Колевска отново прави опит за манипулация, коментирайки изключването на ТД „Никола Симов" като акт срещу туристите в Търговище. Тя е физическо лице, което се крие зад туристическото дружество и чрез него атакува БТС и по никакъв начин не представлява туристическата общественост в града. Това, което е сигурно и ще продължи да се доказва във времето е, че Съюзът ще подкрепя организирания туризъм в града и хората, които искат да го практикуват.
И за финал само един факт за размишления: Елка Колевска е заместник-председател на ТД „Никола Симов" и собственик на фирма „Луцифер". И за двете юридически лица тя ползва услугите на един и същ счетоводител – този на фирмата си, а ремонтът на хижа „Младост" е извършен с материали, доставени от нейната фирма, като фактурите, издадени от нея, са осчетоводени в дружеството от същия счетоводител, който е на хонорар във фирма „Луцифер".
По повод изключването на дружеството казусът в Търговище дава повод да си припомним народната мъдрост: „На зло куче – зъл прът".